II - Delatnost

Osnovna delatnost preduzeća za reviziju sastoji se u pružanju usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja i drugih oblika revizije i to:

 • boniteta
 • solventnosti
 • specijalnih bilansa
 • procene vrednosti kapitala pravnih lica
 • investicionih programa

Pored navedenih usluga, obavljamo i poslove edukacije kadrova u području:

 • primena međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja
 • poreza
 • knjigovodstva
 • izrade bilansa

Intenzivnu aktivnost usmeravamo ka jačanju i podmlađivanju kadrova koji su angažovani na poslovima eksterne revizije. Jedan deo zaposlenih poseduje i inostrane licence za obavljanje poslova eksterne revizije i posebnih oblika revizije.

Naša revizorska kuća "Vinčić" d.o.o., Beograd, obavlja reviziju finansijskih izveštaja i drugih oblika revizije u svim delatnostima i to:

 • u osiguranju
 • bankarskim i drugim finansijskim organizacijama
 • budžetima i fondovima
 • trgovini
 • turizmu
 • poljoprivredi
 • građevinarstvu
 • industriji
 • elektronskoj industriji

Ovom prezentacijom želimo upoznati domaću i stranu klijentelu da smo kadrovski i tehnički osposobljeni za obavljanje poslova eksterne revizije nezavisno o delatnosti koju obavlja potencijalni klijent. Isto tako želimo izraziti zahvalnost našim klijentima na korektnoj saradnji, poverenju i kontinuitetu u izboru ove revizorske kuće za obavljanje poslova revizije.