IV - Kontakt

Preduzeće za reviziju računovodstvenih izveštaja Viničić d.o.o.
Narodnih heroja 23/6, 11070 Novi Beograd

Odelenje za reviziju i procenu

Simina 22/II, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3246 510
Fax: +381 11 3246 510
Web: www.vincic.co.rs
e-mail: vincics@sezampro.rs
e-mail: office@vincic.co.rs


mr Svetozar Vinčić, dipl. oec. - Ovlašćeni revizor

Osnivač Preduzeća za reviziju računovodstvenih izveštaja Vinčić d.o.o. u Beogradu i u Banja Luci

Telefon: 011-3246-510
Faks: 011-3246-510
Mobilni: 063-221-594
e-mail: svetozar@vincic.co.rs
e-mail: office@vincic.co.rs


Svetlana Barać

Direktor

Telefon: 011-3246-510
Faks: 011-3246-510
Mobilni: 063-245-256
e-mail: ceca.barac@sezampro.rs
e-mail: svetlana@vincic.co.rs


Jadranka Ribić, dipl. oec. - Ovlašćeni revizor

Telefon: 011-3246-510
Faks: 011-3246-510
Mobilni: 063-248-402
e-mail: jaca.ribic@sezampro.rs
e-mail: office@vincic.co.rs


Davor Vinčić, dipl. iur. - Ovlašćeni revizor

Telefon: 011-3246-510
Faks: 011-3246-510
e-mail: office@vincic.co.rs
e-mail: vincic.davor64@gmail.com


Snežana Filipović, dipl. oec. - Ovlašćeni revizor

Telefon: 011-3246-510
Faks: 011-3246-510
Mobilni: 063-330-187
e-mail: office@vincic.co.rs
e-mail: vincic.davor64@gmail.com